Glasvezel buitengebied

Glasvezel in buitengebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland: Greenet wil voortrekkersrol spelen


Greenet heeft kennisgenomen van de wens van de Provincie Flevoland om samen met de gemeenten in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Greenet is in dit gebied al enkele jaren actief met diverse breedbandnetwerken gebaseerd op de meest moderne draadloze technologie. Met deze netwerken worden al enkele jaren honderden klanten voorzien van een breedbandverbinding.

Ondanks dat Greenet groot vertrouwen heeft in de toekomstvastheid van haar draadloze netwerken waarin zij nog continu investeert, verwelkomt zij het initiatief van de Provincie. Mocht Provinciale Staten van Flevoland op 18 juli besluiten om middelen te reserveren ter medefinanciering van de uitrol van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland, dan wil Greenet gezien haar huidige rol en positie in Flevoland daar een voortrekkersrol in spelen.

Dit betekent dat Greenet alles in het werk zal stellen om te komen tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied, indien dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief mogelijk is. Greenet zal daarvoor in overleg treden met alle betrokken partijen: Provincie en gemeenten, Greenet klanten en bewoners en bedrijven in het buitengebied.

Vooruitlopend op de besluitvorming van Provinciale Staten, is Greenet al gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om op een zo efficiƫnt mogelijke wijze tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te komen. Hiertoe zal voortgebouwd worden op de huidige samenwerking met Huijbregts Automatisering in Dronten en deze verder uitbreiden.

De aanleg van glasvezel is niet vanzelfsprekend. Alle betrokken partijen zullen aanzienlijke investeringen moeten doen en de nodige inspanning moeten leveren om de lastige business case mogelijk te maken. Maar we gaan die uitdaging in de komende periode graag aan!

Het zal enige maanden duren voordat er meer duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel en eventuele vervolgstappen. Greenet zal zich pro-actief opstellen in het traject met de provincie en gemeenten.

Over Greenet

Greenet is een aanbieder van breedbandinternet voor het buitengebied in Nederland. Greenet gebruikt onder meer de meest moderne draadloze technologie om mensen in het buitengebied een alternatief te bieden voor de huidige slechte verbindingen via de vaste lijn. Greenet biedt breedband internet en diensten aan met eigen netwerken verspreid door Nederland.