AVG!

Win de race tegen de AVG!

Nog maar 5 weken en dan wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijna ieder bedrijf moet aan deze wetgeving voldoen. Grote verandering is dat organisaties meer verantwoordingsplichten op het gebied van persoonsgegevens krijgen door de AVG. 

Wat deze plichten zijn, welke onderdelen hier bij komen kijken en wat je nou precies moet doen?

Bent u opzoek naar iemand die u helder antwoord op bovenstaande vragen?
Neem dan contact op met Huijbregts Automatisering.